Afluisteren telefoongesprekken werknemer: Legaal of niet?(België)

Auteur: Paul T.
Product: Wetgeving
Type product: Afluisteren telefoongesprekken door werkgever?

Elke werkgever zou graag in staat zijn om zijn werknemers voor 100% te controleren. Spijtig genoeg voor deze werkgevers bestaat er in België zoiets als een Privacywetgeving en een Privacycommissie. Deze moeten er voor zorgen dat ieders privacy gewaarborgd blijft.

De wet die van toepassing is op het afluisteren van telefoongesprekken is de zogenaamde Belgacomwet uit 1991. Artikel 111 uit deze wet laat geen vrijheid aan de werkgever tot controle van de werknemer; er is zeer weinig controle mogelijk. Aangezien dit artikel gekoppeld is aan het strafrecht moet de Belgische Privacycommissie hier rekening mee houden. Niet tegenstaande vertrekt men bij de Privacycommissie altijd van een principe van redelijkheid: elke burger heeft recht op zijn privacy, maar de werkgever heeft ook het recht om de werknemer in een zekere zin te controleren. Nu, dit blijkt vooral van toepassing op controle van het e-mail verkeer en het internet gebruik van de werknemers.

Volgens een arrest van het Hof van beroep is het afluisteren van telefoons enkel toegelaten met instemming van beide partijen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever dus zowel de toestemming met hebben van de werknemer die hij controleert, als van elke afzonderlijke partij waarmee deze werknemer telefonisch contact opneemt. In praktijk blijkt dit dus enkel toepasbaar bij bijvoorbeeld contractonderhandelingen tussen twee partijen, waarbij de twee partijen elk detail willen vastleggen, en dus ook elk detail dat in een telefoongesprek wordt besproken.

Uiteindelijk kunnen we dus concluderen dat het afluisteren van telefoongesprekken van de werknemer door de werkgever tegen de wet en dus ook strafbaar is. Blijkbaar moet de werknemer samen met zijn gesprekspartner op de hoogte en akkoord zijn, dit zal zeer moeilijk te realiseren zijn door de werkgever. Algemeen gezien adviseert de Privacycommisie aan de werkgevers om over elke vorm van controle een duidelijke dialoog te voeren met de werknemers.

Een bedenking bij dit artikel is wel dat een werknemer bijvoorbeeld een software programma zoals Spybubble op de bedrijfsgsm van de werknemer kan installeren zonder dat de werknemer dit ooit kan ontdekken. Toch eens twee keer nadenken de volgende keer een werkgever je een bedrijfsgsm aanbiedt?